• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Mano Tevas Duos Jums Mano Vardu

Mano Tevas Duos Jums Mano Vardu

Paperback

Christian Living

Publisher Price: $10.00

ISBN13: 9791126306633
Publisher: Urim Pubn
Published: Dec 18 2020
Pages: 98
Weight: 0.26
Height: 0.20 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Lithuanian

Kriksčionybe yra tikejimas, kuriame zmones susitinka gyvąjį Dievą ir patiria Jo veikimą per Jezų Kristų.

Dievas yra visagalis, Jis sukūre dangų ir zemę, Jis valdo visatos istoriją bei zmogaus gyvenimą, mirtį, prakeikimus ir palaiminimus, Jis atsako į savo vaikų maldas ir troksta, kad jie gyventų palaimintą gyvenimą, deramą Dievo vaikams.

Also in

Christian Living