• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Laban sa mga Ito ay Walang Kautusan(Tagalog)

Laban sa mga Ito ay Walang Kautusan(Tagalog)

Paperback

Religion General

Publisher Price: $13.00

ISBN13: 9791126305391
Publisher: Urim Pubn
Published: Feb 3 2020
Pages: 226
Weight: 0.62
Height: 0.52 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Tagalog

Nagiging tunay na malaya ang mga Cristiano habang isinasabuhay ang mga bunga ng Banal na Espiritu, laban sa mga ito ay walang kautusan.

Dapat sundin ng bawat isa ang mga tuntunin at kautusan saan man at anuman ang katayuan nila sa buhay. Kung iniisip nilang parang nakatali sa mga ito, mabibigatan at mahihirapan silang sumunod. At kung pipiliin nila ang kasamaan at kaguluhan dahil nahihirapan sila, hindi sila magiging malaya. Pagkatapos nilang magsaya sa mga ganitong bagay, makakadama sila ng kawalan. Mapupunta sila sa walang hanggang kamatayan.
Ang totoong kalayaan ay kalayaan mula sa walang hanggang kamatayan, at mula sa pagluha, kalungkutan, at pasakit. Ito rin ay pangingibabaw sa orihinal na likas na nagbibigay sa atin ng mga bagay tulad ng mga ito at magkaroon ng kapangyarihan para talunin ito. Ayaw ng Diyos ng pag-ibig na magdusa tayo sa kahit na anong paraan. Dahil dito, isinulat Niya sa Biblia ang mga paraan para tamasahin ang lubos na kagalakan ng buhay na walang hanggan at tunay na kalayaan.

Also in

Religion General