• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Ibibigay Ng Aking Ama Sa Inyo, Sa Pangalan Ko

Ibibigay Ng Aking Ama Sa Inyo, Sa Pangalan Ko

Paperback

Christian Living

Publisher Price: $11.00

ISBN13: 9791126306619
Publisher: Urim Pubn
Published: Dec 15 2020
Pages: 110
Weight: 0.29
Height: 0.23 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Tagalog

Ang Cristianismo ay pananampalataya kung saan nakakatagpo ng mga tao ang buhay na Diyos at nararanasan ang Kanyang pagkilos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.

Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa at namamahala sa kasaysayan ng sansinukob ganoon din sa buhay, kamatayan, sumpa, at pagpapala sa tao, sinasagot Niya ang panalangin ng Kanyang mga anak at ninanais Niyang mamuhay ng pinagpalang buhay na naaangkop para sa kanila. Ang sinumang tunay na anak ng Diyos ay may kapangyarihan na nararapat lang na mapasa-kanya bilang anak ng Diyos.

Also in

Christian Living