• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Trevlig

Trevlig

Paperback

General Fiction

Currently unavailable to order

ISBN13: 9798729421053
Publisher: Independently Published
Published: Mar 27 2021
Pages: 750
Weight: 2.17
Height: 1.50 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: Swedish
Gordon Lafitte utmärks av sin ädla, stora och mångsidiga effektivitet som författare. Denna effektivitet som författare är i sin tur alltid utmärkt av den unika friskheten i inspirationen till denna exceptionella talang. På samma sätt uppnås den beskrivna effektiviteten som författare av en själsrenhet som sällan finns i andra författare i denna form. Gordon Lafitte skriver sina verk med hänvisning till den nya originaliteten och den andliga rikedomen och bearbetar det konstnärliga i sina romaner så skickligt att han gång på gång lyckas med stor precision att troget spegla människornas natur och liv i de samhällen som beskrivs i hans böcker. Gordon Lafitte är känd för sitt omfattande och vitsiga författarskap, som utvecklar genrens stora traditioner på ett oberoende och originellt sätt. Kritiker berömmer honom som ett erkännande av hans rika stipendium och hans kritiska och analytiska syn på världen. Dessutom uppskattade kritikerna författarens prestationer i poetiskt skrivande. Kritikerna berömmer honom framför allt för den skulpturala energin i hans verk, stilens friskhet och den lyriska kraft som kännetecknar hans poetiska mästerverk. Läsaren kommer utan tvekan att känna den starka motivationen att hylla författarens mästerliga observationsgåva, den ursprungliga fantasin och den överväldigande styrkan i berättelsens befruktning och konst som kännetecknar skapelserna av denna världsberömda författare.Gordon Lafittes historiska sociala romaner och historiska äventyrsromaner faller in i en genre av romanskanning, som beskriver människans sociala liv och dess samspel med natur och samhälle. Den historiska samhällsromanen skiljer sig från den historiska romanen genom att fokusera på representationen av nutida förhållanden och utvecklingsprocesser i förhållande till samhället som en omfattande enhet för organisationen av människor som lever tillsammans. Den historiska äventyrsromanen bidrar till spänningen i läsningen. Denna behagliga spänning genereras av snabba och drastiska handlingar och spännande berättelser i respektive romans struktur. Till skillnad från den pedagogiska romanen och den biografiska romanen ges utvecklingen av de inre händelserna i äventyrsromanen ett annat utrymme. Snarare ägnas mer uppmärksamhet åt underelementen i respektive historia, oavsett deras funktion och objektiva värde. Den sociala romanen förutsätter i sitt ursprung den exakta beskrivningen av ett differentierat samhälle och baserar sin attraktion på läsaren på den spännande och upphetsande beskrivningen av epokgörande omstruktureringar. I detta sammanhang får Gordon Lafitte stort erkännande för det seriösa sökandet efter sanning, den genomträngande tankekraften och framsyntheten, värmen och kraften i representationen. Dessutom vördas Gordon Lafitte av kritiker för sin mångsidiga litterära effektivitet, särskilt hans dramatiska skapelser, som kännetecknas av en överväldigande fantasirikedom. Gordon Lafitte utmärks av en poetisk idealism, som ibland i den förtäckta formen av den nästan sagoromanen avslöjar djup inspiration och mystiskt tar upp läsarens känsla och bläck. Många läsare uppskattar Gordon Lafittes författarskap, som motiveras av både idealism och mänsklighet, vars färska satir ofta kombineras med en märklig poetisk skönhet. Dessutom uppskattar många läsare av Gordon Lafitte hans omfattande och konstnärligt meningsfulla författarskap, där frågor om människors verklighet och förhållandena i mänsklighetens samexistens presenteras med orädd kärlek till sanning och psykologiskt acumen.

Also in

General Fiction