• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
La Dechirure: کشمکش

La Dechirure: کشمکش

Paperback

Religious BiographiesIslamGeneral Middle Eastern History

ISBN10: 0228853079
ISBN13: 9780228853077
Publisher: Tellwell Talent
Published: Mar 10 2021
Pages: 210
Weight: 0.63
Height: 0.44 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Persian

پندار مسلمانان، به خصوص بنیادگرایان، از دوران خلافت نخستین چهار جانشین پیغمبر اسلام که خلفای راشدین خوانده می¬شوند تصویر روزگار طلایی و آرمانی اسلام را پرداخت می¬دهد، ولی قدیمی ترین متون اسلامی واقعیتی کاملاً غیر ازین را برملا می¬سازند - واقعیت از هم دریده¬گی شیرازۀ امت مسلمه حتی پیش از آنکه پیکر پیغمبر به خاک سپرده شود. نزدیک¬ترین یاران پیامبر در بحبوحۀ زد و بندها، خیانت¬ها، فساد ها و تهدید به مرگ کردن¬ها برای چنگ یازی به قدرت و ثروت پیغمبر باهم به رقابت پرداختند. این کتاب نخستین دفتر سرگذشت این جانشینان نفرین شده است که از روی بازیگران آن ماجراها و چگونگی نقش ایفا کردن¬های آنها پرده بر می¬دارد. هاله الوردی با همان شیوه¬یی که در نوشتن واپسین روزهای زندگی محمد به کار بست در کلاسیک¬ترین آثار اسلامی - که کمتر مورد مراجعه قرار گرفته¬اند - به کاوش پرداخت تا این تاریخ پوشیده را به رشتۀ تحریر کشد. ماجراهای آن روزهای سرنوشت-ساز نمایشنامۀ تراژیدی تمام عیار اند، چون در منازعات و مناقشات شخصیت¬های مطرح آن روزگار سرنوشت اسلام - و به بیان وسیعتر سرنوشت جهان - نطفه بندی شد.

Also in

General Middle Eastern History