• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Himmelrike II: Heaven II (Norwegian Edition)Himmelrike II: Heaven II (Norwegian Edition)

Himmelrike II: Heaven II (Norwegian Edition)Himmelrike II: Heaven II (Norwegian Edition)

Paperback

Religion General

Publisher Price: $13.00

ISBN13: 9791126302628
Publisher: Urim Pubn
Published: Mar 28 2019
Pages: 234
Weight: 0.64
Height: 0.53 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Norwegian

Å be om at du kan bli Guds sanne barn og om å
kunne dele den virkelige kj rligheten i den evige
lykken og gleden i det nye Jerusalem, hvor det er
overflod av Guds kj rlighet...
Jeg gir all takknemligheten og ren til Gud Faderen, som
har helt klart og tydelig vist meg livet i himmelen, og velsignet
oss med å kunne utgi Himmelrike I: Så Klart og Vakkert som
Krystall, og nå Himmelrike II: Fyllt med Guds re.
Jeg hadde lengtet etter å finne ut om himmelrike i detaljer,
og fortsatte med å be og faste. Etter syv år, svarte Gud endelig
på mine b nner og i dag, avsl rer Han dypere hemmeligheter
angående det åndelige rike.

Also in

Religion General