• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Obulamu Obw'obujeemu N'obulamu Obw'obuwulize: Life of Disobedience and Life of Obedience (Luganda Edition)

Obulamu Obw'obujeemu N'obulamu Obw'obuwulize: Life of Disobedience and Life of Obedience (Luganda Edition)

Paperback

Religion General

Publisher Price: $12.00

ISBN13: 9791126304646
Publisher: Urim Pubn
Published: Mar 18 2019
Pages: 178
Weight: 0.50
Height: 0.41 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Ganda

Ensonga lwaki Katonda atubuulira ku Bibonoobono Ekkumi kwe kutuganya okutegeera lwaki okusoomozebwa n'ebigezo bitujjira, tusobole okugonjoola ebizibu byonna eby'obulabe era tutambulire mu bulamu obutaliimu bibonoobono.
Era, okutubuulira ku mikisa gye tujja okufuna bwe tunaagonda, Abeera Ayagala tufune obwakabaka obw'omu ggulu ng'abaana Be.
Abo abasoma ekitabo kino bajja kusobola okufuna ebisumuluzo eby'okutuwonya ebizibu by'obulamu. Bajja kuwulira omwoyo omwoyo amalawo ennyonta nga bwe baloza ku mazzi ag'enkuma agawooma oluvannyuma lw'ekyeeya ekiwanvu, era balung'amizibwe eri okuddibwamu n'emikisa.

Also in

Religion General