• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
PÆn

PÆn

Paperback

General Fiction

Currently unavailable to order

ISBN13: 9798729386765
Publisher: Independently Published
Published: Mar 27 2021
Pages: 754
Weight: 2.18
Height: 1.50 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: Danish
Gordon Lafitte er kendetegnet ved sin dle, store og alsidige effektivitet som forfatter. Denne effektivitet som forfatter er til geng ld altid også fremragende af den unikke friskhed af inspirationen fra dette ekstraordin re talent. Ligeledes opnås den beskrevne effektivitet som forfatter ved en sj lsrenhed, der sj ldent findes i andre forfattere i denne form. Gordon Lafitte skriver sine v rker med henvisning til den friske originalitet og den åndelige rigdom og behandler det kunstneriske i sine romaner så dygtigt, at han igen og igen med stor pr cision formår at afspejle naturen og livet for folket i de samfund, der er beskrevet i hans b ger. Gordon Lafitte er kendt for sit omfattende og vittige forfatterskab, som udvikler genrens store traditioner på en uafh ngig og original måde. Kritikere roser ham i anerkendelse af hans rige stipendium og hans kritiske og analytiske syn på verden. Desuden satte kritikerne stor pris på forfatterens resultater i poetisk skrivning. Kritikerne roser ham frem for alt for hans v rkers skulpturelle energi, stilens friskhed og den lyriske kraft, der kendetegner hans poetiske mesterv rker. L seren vil uden tvivl f le den st rke motivation til at hylde den mesterlige observationsgave af denne forfatter, den oprindelige fantasi og den overv ldende styrke i udformningen og kunsten af fort llingen, der karakteriserer kreationer af denne verdensber mte forfatter.Gordon Lafittes historiske sociale romaner og historiske eventyrromaner falder ind under en genre af romanscanning, der beskriver menneskets sociale liv og dets samspil med naturen og samfundet. Den historiske sociale roman adskiller sig fra den historiske roman ved at fokusere på repr sentationen af nutidige forhold og udviklingsprocesser i forhold til samfundet som en omfattende enhed for organiseringen af mennesker, der lever sammen. Den historiske eventyrroman ger sp ndingen ved at l se. Denne behagelige sp nding er genereret af hurtige og drastiske handlinger og sp ndende historier i strukturen af den respektive roman. I mods tning til den p dagogiske roman og den biografiske roman får udviklingen af de indre begivenheder i eventyrromanen et andet rum. Der l gges snarere st rre v gt på underelementerne i den respektive historie, uanset deres funktion og objektive v rdi. Den sociale roman foruds tter i sin oprindelse den n jagtige beskrivelse af et differentieret samfund og baserer sin tiltr kning på l seren på den sp ndende og inciterende beskrivelse af epokeg rende omstruktureringer. I denne sammenh ng får Gordon Lafitte stor anerkendelse for den seri se s gen efter sandhed, den gennemtr ngende tankekraft og fremsynethed, varmen og styrken ved repr sentation. Desuden er Gordon Lafitte ret af kritikere for sin alsidige litter re effektivitet, is r hans dramatiske kreationer, som er kendetegnet ved et overv ldende v ld af fantasi. Gordon Lafitte er kendetegnet ved en poetisk idealisme, som nogle gange i den tilsl rede form af den n sten eventyrlige roman afsl rer dyb inspiration og på mystisk vis adresserer l serens f lelse og anelse. Mange l sere s tter pris på Gordon Lafittes forfatterskab, som er motiveret af både idealisme og menneskelighed, hvis friske satire ofte kombinerer med en ejendommelig poetisk sk nhed. Desuden s tter mange l sere af Gordon Lafitte pris på hans omfattende og kunstnerisk meningsfulde forfatterskab, hvor sp rgsmål om menneskers virkelighed og forholdene i menneskehedens sameksistens pr senteres for frygtl s k rlighed til sandhed og psykologisk skarpsindighed.

Also in

General Fiction