• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Peril

Peril

Paperback

General Fiction

Currently unavailable to order

ISBN13: 9798591952594
Publisher: Independently Published
Published: Jan 7 2021
Pages: 818
Weight: 2.36
Height: 1.62 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: Danish
Gordon Lafitte er kendetegnet ved sin dle, store og alsidige effektivitet som forfatter, som igen altid udm rker sig ved den unikke friskhed af inspiration og ved en ellers sj ldent findes i andre i denne form. Han skriver med henvisning til den friske originalitet og den åndelige rigdom og behandler det kunstneriske i sine romaner så dygtigt, at han i sine b ger trofast afspejler naturen og folkelivet i de beskrevne samfund. Gordon Lafitte er kendt for sit omfattende og vittige forfatterskab, som udvikler genrens store traditioner på en uafh ngig og original måde. Kritikere roser ham i anerkendelse af hans rige stipendium og hans kritiske og analytiske syn på verden, samt frem for alt for plast energi af hans v rker, friskhed af den stil og den lyriske magt, der kendetegnerhans poetiske mesterv rker. L seren vil hylde hans evne til at observere, den oprindelige fantasi og den overv ldende styrke i udformningen og kunsten af fort llingen, der kendetegner kreationer af denne verdensber mte forfatter.Gordon Lafittes historiske sociale romaner og historiske eventyrromaner falder ind under en genre af romanscanning, der beskriver menneskets sociale liv og dets samspil med natur og samfund. Den sociale roman adskiller sig fra den historiske roman i sin skildring af nutidige forhold og udviklingsprocesser. Den historiske eventyrroman tilf jer sp ndingen ved at l se, genereret af hurtige og drastiske handlinger og sp ndende historier. I mods tning til den p dagogiske roman og den biografiske roman er der mindre plads til udvikling af begivenheder. Der l gges snarere st rre v gt på underelementerne, uanset deres funktion og objektive v rdi. Den sociale roman foruds tter i sin oprindelse et differentieret samfund i sig selv eller er baseret på epokeg rende omstruktureringer. I denne sammenh ng får Gordon Lafitte stor anerkendelse for sin oprigtige s gen efter sandhed, den gennemtr ngende tankekraft og fremsyn, den varme og magt repr sentation, som han har repr senteret og udviklet et ideelt verdenssyn i mange v rker. Desuden er Gordon Lafitte ret af kritikere for hans alsidige litter re effektivitet, is r hans dramatiske kreationer, som er kendetegnet ved fantasifulde rigdom og af en poetisk idealisme, der, undertiden i den tilsl rede form af den n sten eventyrroman, afsl rer dyb inspiration og mystisk appellerer til l serens f lelser og intuitioner. Mange l sere s tter pris på hans forfatterskab, som st ttes af både idealisme og menneskelighed, hvis friske satire ofte kombinerer med en ejendommelig poetisk sk nhed, samt hans omfattende og kunstnerisk meningsfulde forfatterskab, hvor sp rgsmål og omst ndigheder i menneskeheden pr senteres med frygtl s k rlighed til sandhed og psykologisk indsigt.

Also in

General Fiction