• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Дух, Душа и Тяло II: Spirit, Soul and Body Ⅱ (Bulgarian)

Дух, Душа и Тяло II: Spirit, Soul and Body Ⅱ (Bulgarian)

Paperback

Religion General Christian Living

ISBN13: 9791126302444
Publisher: Urim Pubn
Published: Apr 17 2018
Pages: 226
Weight: 0.57
Height: 0.48 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Bulgarian

Посланията от Дух, Душа и Тяло хвърлят светлина върху най-дълбоката същност на нашето аз и ни учат за произхода на хората. Ние също ще бъдем способни да разбираме всички хора след като добре научим и разберем посланието. Ще научим начините за побеждаване на силите на тъмнината, които ни възпрепятстват, за да водим успешен християнски живот.

Also in

Religion General